Det är inte farligt att använda hårolja!

Skrevs av Hanna Lassus den 27 Aug 2015

Den 14/8 publicerade Daisy Beauty ”NO BULLSHIT – allt du behöver veta om hårolja” på YouTube. I detta klipp diskuteras ett antal silikoner som är vanligt förekommande i många håroljor och även i andra kosmetiska produkter. I klippet står det: ”EU slår fast att 3 silikoner i sprejer och kroppskrämer är farliga.” I klippet listas silikonerna Cyclotetrasiloxane (D4), Cyclopentasiloxane (D5), Cyclohexasiloxane (D6) upp som något man ska undvika.

Jag vill förtydliga att det enbart är Cyclotetrasiloxane (D4) som har en klassificering, H361F (Misstänks kunna skada fertiliteten). Varken D5 eller D6 är klassificerade som hälsofarliga.

Jag vill också trycka på skillnaden mellan fara och risk som tyvärr inte tas upp i det här klippet. Risk = Fara * Exponering. Ett ämne kan alltså ha en hälsoskadlig klassning och ändå anses fullt säker att använda i många olika produktsegment. Orsaken till det är att den mängd som konsumenten slutligen utsetts för kan vara långt under de nivåer där man sett negativa effekter. Exempelvis så är exponeringen från en hårolja extremt liten (man applicerar oftast några få droppar i håret).

Jag vill också förtydliga att det är Cyclopentasiloxane (D5) som nyligen bedömts av EUs vetenskapliga kommittee, SCCS (publicerades i mars 2015). Resultatet av den utvärderingen var att D5 är säker att använda i kosmetiska produkter, förutom i Bodylotion och produkter med risk för inhalering, det vill säga aerosoler. SCCS utvärdering av D5 tar hänsyn till aggregerad (sammanlagd) exponering och det är en av orsakerna till att SCCS valt att bedöma D5 som osäkert i bodylotion och aerosoler.

Jag önskar att vi alla kunde ta vårt ansvar för att försöka undvika skrämselpropaganda. Det här inslaget leder tyvärr till att många konsumenter idag sitter hemma och har ångest för att de har använt håroljor och tror att de ska få defekter på sin avkomma.

Jag vill med det här inlägget försöka lugna alla där ute. Det som SCCS tar upp i sin bedömning är att när vi nu använder så många olika kosmetiska produkter, och många av dem innehåller just Cyclopentasiloxane (D5), så är det dags att lägga en restriktion på dess användande. Man ska ha i åtanke att SCCS i sina beräkningar för aggregerad exponering räknar med att en konsument använder 15 produkter om dagen som alla innehåller D5. Det är alltså i de flesta fall väldigt överdrivet.

Så lugn, det är inte farligt att använda hårolja!

De här ämnena är främst diskuterade för deras dåliga egenskaper på yttre miljö och de kommer med stor sannolikhet att bytas ut mot andra ämnen i framtiden på grund av detta.