Dermatox erbjuder tjänsten att säkerhetsbedöma kosmetiska produkter.

Den största delen av PI-filen är Säkerhetsrapporten (Cosmetic Product Safety Report eller CPSR). Denna består av två delar:

Del A: Underlag för säkerhetsbedömningen.

Del B: Säkerhetsbedömningen av produkten:

OBS! Säkerhetsbedömningen ska hållas uppdaterad. Exempel på saker som kan orsaka en uppdatering av säkerhetsbedömningen är:

Kommissionens Guidelines för Säkerhetsrapporten


RISK = FARA X EXPONERING