Dermatox erbjuder tjänsten att anmäla företag och produkter till CPNP (Cosmetic Product Notification Portal).

Som Ansvarig Person har du skyldighet att anmäla ditt företag och dina produkter till CPNP. Du kan även vara anmälningsskyldig som distributör. Kontakta oss för att få hjälp med att reda ut definitioner och ansvarsfördelningar i just din distributionskedja.

CPNP är ett webbaserat elektroniskt system. Lite info om CPNP: