Dermatox erbjuder tjänsten att sätta ihop och att kontrollera PI-filer. Vi har lång erfarenhet av att jobba med producenter både inom och utanför EU.

Alla kosmetiska produkter som släpps ut på marknaden inom EU måste ha ett Produktinformationsdokument. Detta heter ”Product Information File” på engelska och förkortas PI-file eller PIF. Den största delen av PI-filen är Säkerhetsrapporten (Cosmetic Product Safety Report eller CPSR). Se fliken CPSR för mer detaljerad information.

OBS! All information i PI-filen behöver inte sättas ihop i ett enda dokument eller mapp. Olika delar kan lagras i olika databaser. Det räcker att under varje rubrik ha en tydlig hänvisning till var informationen kan hittas. All information ska vid en eventuell inspektion kunna plockas samman och vara lätt åtkomlig.

Du hittar mer information om PI-filen på Läkemedelsverkets hemsida.

Europeiska branschorganisationen, Cosmetics Europe, har publicerat en vägledning för hur en PI-fil kan utformas.